Košarica0Item(s)

V nakupovalni košari ni artiklov.

Product was successfully added to your shopping cart.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Sedež podjetja:

BERNI, spletna trgovina d.o.o.

Podreča 36

4211 Mavčiče

BAN: SI56 0400 1004 9947 617 (NKBM d.d.)

Matična številka: 8482381000

ID za DDV: SI88344070

Datum vpisa v Poslovni register Slovenije: 02.08.2019

Kontakt: maske@berni.si

Telefon: 040 246 819

 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

Kazalo

1. Splošni pogoji poslovanj

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

4. Splošne določbe

5. Cene

6. Plačilne metode

7. Izstavljanje računov

8. Lastništvo

9. Omejitev odgovornosti

10. Obravnava pritožb in reševanje sporov

11. Odstop Družbe od pogodbe

12. Mnenja, ocene in priporočila

13. Registracija uporabnika

14. Postopek oddaje naročila

15. Dobavni pogoji

16. Prevzem blaga

17. Vrednostni boni

18. Promocijske kode oz. kode za popust

19. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

20. Odgovornost za stvarne in pravne napake

21. Pravno obvestilo 

22. Obveščanja

 

1.    Splošni pogoji poslovanj

1.1.    Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Berni d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

1.2.    Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3.    Uporaba pojmov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.4.    Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.5.    Družba obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

1.6.    Delovni čas Družbe je od 8:00 do 14:00.

 

2.    Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.4.    Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://www.maske.berni.si/pogoji-poslovanja/. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

2.5.    Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

2.6.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

 

3.    Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1.    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.2.    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://www.maske.berni.si/pogoji-poslovanja/ in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

3.3.    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

3.4.    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

3.5.    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

3.6.    Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 

4.    Splošne določbe

4.1.    Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

4.2.    Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://www.maske.berni.si/varstvo-podatkov/

4.3.    Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi. 

4.4.    Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

 

5.    Cene

5.1.    Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

5.2.    Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

5.3.    V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

5.4.    Vse cene vključujejo DDV.

 

6.    Plačilne metode

6.1.    Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • Plačilo po povzetju - ob dostavi s Pošto Slovenije
 • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe
 • Plačilo preko aplikacije PayPal na račun Družbe (info@berni.si)
 • Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)

6.2.    Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

6.3.    Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec Maske.berni.si in Braintree PayPal (Europe) S.à r.l. (et Cie, S.C.A., L-1150 Luxemburg). Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Maske.berni.si.

 

7.    Izstavljanje računov

7.1.    Po uspešnem plačilu naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-mail, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Družbe.

7.2.    Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

7.3.    V kolikor potrošnik nima e-mail naslova in se naročilo izvrši po telefonu, Facebooku ipd., je račun natisnjen in priložen paketu.

8.    Lastništvo

8.1.    Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 

9.    Omejitev odgovornosti

9.1.    Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

9.2.    Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

9.3.    Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

9.4.    Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

9.5.    Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

 

10. Obravnava pritožb in reševanje sporov

10.1.     Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

10.2.     Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

10.3.     Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

10.4.     Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov maske@berni.si.  

10.5.     Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 

11. Odstop Družbe od pogodbe

11.1.     V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

11.2.     Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 

12. Mnenja, ocene in priporočila

12.1.     Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

12.2.     Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

 

13. Registracija uporabnika

13.1.     Z registracijo na https://www.maske.berni.si/customer/account/login/ postanete član Maske.berni.si strani. Pravico do nakupa v spletni trgovini Maske.berni.si imajo registrirani člani in tudi gostje, ki opravijo hitri nakup in se pred nakupom ne rabijo registrirati.

13.2.     Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

 • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije
 • geslo za dostop.

13.3.     Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v uporabniškem profilu na spletni strani.

 

14. Postopek oddaje naročila

14.1.     Ob vsakem izdelku na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost »v košarico«. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine s klikom na gumb »Nadaljuj z nakupovanjem« bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom s klikom na gumb »na blagajno«.

14.2.     Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb »X« odstrani izbrani izdelek oziroma storitev.

14.3.     Po kliku »Zaključi nakup« se preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika.

14.3.1.    Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z modro zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko, telefonsko številko in državo).

14.3.2.    Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na naslovu skladišča Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe Pošta Slovenije. 

14.3.3.    Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

14.3.4.    V primeru, da je uporabnik imetnik kupona oz. promocijske kode ali darilnega bona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila (5. Promocijski kuponi).

14.3.5.    Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse izbrane izdelke, ki mu jih sistem izpiše pri koraku »6. Pregled naročila«. 

14.3.6.    Uporabnik ustrezno označi ali želi v prihodnje prejemati promocijska e-sporočila in sms-e Družbe.

14.3.7.    Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb »Zaključi naročilo«, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

14.4.     Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

14.5.     Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli. Maske.berni.si lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. 

14.6.     Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 

14.7.     Stranka lahko prekliče naročilo dokler le-to ni odposlano, prekliče ga lahko po elektronski pošti ali telefonu. V elektronskem sporočilu pod zadeva vnese »PREKLIC NAROČILA«. V vsebini sporočila mora biti navedeno: številka naročila, ime in priimek kupca. Potrditev preklica prejmete kot odgovor na sporočilo.

 

15. Dobavni pogoji

15.1.       Čas dostave

Izdelki se odpremljajo vsak delovni dan in blago stranka prejme v 1-3 delovnih dneh. Poleg blaga kupec prejme morebitna navodila ter račun na dani elektronski naslov, ki velja kot garancijski list. V kolikor so v tem času prazniki se čas dostave lahko podaljša. Za dostavo skrbi naš poslovni partner POŠTA SLOVENIJE. V kolikor naročilo vsebuje izdelke z naročilom potiska, se izdelki odpremijo v roku 2-4 delovnih dneh.

 

15.2.     Za naročila znotraj Slovenije

Strošek dostave in pakiranja znaša 4€. Drugih stroškov ni. Pri plačilu po predračunu, preko paypal-a ali s kreditno kartico se paket pošlje kot blagovno pismo s sledenjem preko Pošte Slovenije. Strošek poštnine se naročilu avtomatsko prišteje pred zaključkom naročila.

Kupec je dolžan poravnati stroške dostave razen v primerih:

 • V teku akcije (poštnina/dostava brezplačna)
 • Ko je pri artiklu drugače navedeno (poštnina/dostava vključena v ceno)
 • Brezplačna dostava (nad 40 €)

15.3.     Osebni prevzem ni na voljo.

15.4.     Družba poleg Slovenije dostavlja tudi v druge države EU. V druge države EU pošiljke dostavlja preko dostavne službe Pošta Slovenija. Za naročila iz drugih držav EU so dostavni stroški sledeči:

Strošek dostave

Avstrija

14,00€

Belgija

14,00€

Bolgarija

14,00€

Češka

14,00€

Danska

14,00€

Estonija

14,00€

Finska

14,00€

Francija

14,00€

Grčija

14,00€

Hrvaška

9,00€

Irska

14,00€

Italija

14,00€

Latvija

14,00€

Litva

14,00€

Luksemburg

14,00€

Madžarska

14,00€

Nizozemska

14,00€

Nemčija

14,00€

Poljska

14,00€

Portugalska

14,00€

Romunija

14,00€

Slovaška

14,00€

Španija

14,00€

Švedska

14,00€

15.5.     V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku.

15.6.     V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila.

15.7.     V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

15.8.     Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

15.9.     V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

15.10. Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

 

16. Prevzem blaga

16.1.     Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe.

16.2.     V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

 

17. Vrednostni boni

17.1.     Vrednostni bon Družbe ima naravo darilne kartice. Družba ga proti plačilu pošlje kupcu v fizični ali elektronski obliki. Pri nakupu vrednostnih bonov ni mogoče koristiti promocijskih kod. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica bona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.

17.2.     Kupon je vnovčljiv v roku 12 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.

17.3.     Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

17.4.     Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za Kupone navede edinstveno kodo ter potrdi s klikom na gumb »potrdi«. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.

17.5.     V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče koristiti en vrednostni bon ali največ eno promocijsko kodo. V primeru, da stranka želi koristiti več vrednostnih bonov, nas stranka kontaktira na maske@berni.si.

 

18. Promocijske kode oz. kode za popust

18.1.     Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (popusti, darila ob nakupu, brezplačno dostavo ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

18.2.     Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

18.3.     Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju »Promocijski kuponi (koda za popust)« v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

18.4.     V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

 

19. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

19.1.     Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

19.2.     Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca maske@berni.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca, ki je na voljo TUKAJ. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

19.3.     V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne na naslov skladišča Družbe (Berni d.o.o., Podreča 36, 4211 Mavčiče). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

19.4.     Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

19.5.     Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

19.6.     Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

19.7.     Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

19.8.     Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

19.9.     V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen darilni bon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne bon v enaki vrednosti, kot jo je imel bon ob oddaji naročila.

19.10. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

 

20. Odgovornost za stvarne in pravne napake

20.1.     Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

20.2.     Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

20.3.     Stvarna napaka

Napaka je stvarna, kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo stranka kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost artikla se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Stranka nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku 2 meseca od ugotovitve in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. Obrazec za prijavo stvarne napake je dostopen TUKAJ. Prodajalec mora napako odpraviti v 30-ih dneh od prejema izdelka v pregled. V določenih primerih se lahko rok podaljša za 15 dni, v tem primeru pa mora prodajalec kupca obvestiti o podaljšanju in mu navesti razloge za njegovo podaljšanje pred iztekom prvotnega roka.

Potrošnik lahko najprej zahteva popravilo ali zamenjavo blaga z novim in brezhibnim. Če prodajalec tega ne izpolni, lahko potrošnik zahteva sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine (odstop od pogodbe). V kolikor se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik brez zahteve za popravilo ali menjavo, zahteva vračilo plačanega zneska.

 

21. Pravno obvestilo 

21.1.     Spletna trgovina Maske.berni.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 

22. Obveščanja

22.1.     E-novice

Uporabnik strani maske.berni.si se strinja, da ga ob prijavi na e-novičke občasno obveščamo o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. druba se obvezuje, da e-naslova uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic.

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 23.1.2023 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Berni d.o.o.

Mnenja strank

Napiši mnenje

Napišite svoj komentar

 1. Bodite prvi in ocenite ta artikel

 

Več plasti zaščite

Maske so sestavljene iz 2-plastne prepletene tetra tkanine slovenskega proizvajalca TOSAMA in zunanje plasti iz 100% OECO TEX® Standard 100 bombaža.

 

Večkratna uporaba

Maske se lahko perejo v pralnem stroju na 60°C (odstranjevanje umazanije). Suho nato prelikate z likalnikom na visoki temperaturi (dezintifikacija).

 

IZDELANO V SLOVENIJI

Čisto vsako masko ročno izdelamo in čisto vsaka maska je v naših očeh pomembna.

 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Vsako masko ročno izdelamo in skupaj s kvalitetnim materialom zagotavljamo kakovost.